rhy.fi
Riistakeskus
Suomen riistakeskus on julkisoikeudellinen laitos, joka hoitaa julkisia hallintotehtäviä ja muita riistahallintolaissa maarättyjä tehtäviä.

Tämä palvelu liittyy näihin Suomen riistakeskuksen tehtäviin.  Palvelusta löytyy, mm. metsästys- ja pyyntiajat, tapahtumahaku ja saalisilmoitukset.

https://riista.fi/
Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua